čtvrtek 16. února 2012

Tisková zpráva k akci "Jihlava blokuje"

"Válka v ulicích mezi radikály, hořící automobily a ničení majetku, tisíce policistů a uzavřené město".
Tyto obrazy katastrofického scénáře jsou mnohými médii, jednostranně předkládány čtenářům a posluchačům, k vytvoření  určitého pohledu a názoru, který z aktivit jako je "Jihlava blokuje", vytváří něco extrémního, radikálního a něco, co do společenských hodnot nepatří. Náš názor je opačný. Je základem každé společnosti, po vzoru těch jenž v ne tak dávné historii položili své životy v boji proti fašismu a nacismu, stavět se i dnes proti veškerým aktivitám neonacistů.
Dělnická mládež zve na demonstraci s podtitulem "Kosovo je Srbsko", jejímž cílem je vyjádřit nesouhlas s osamostatněním nynější Republiky Kosovo. Hodnotit, zda je rozdělení a vytvoření samostatné Republiky Kosovo oprávněným a akceptovatelným stavem, není cílem aktivity Jihlava blokuje.
Cílem je ukázat, že za slovanskou a vlasteneckou podporou srbského lidu ze strany Dělnické mládeže stojí neonacisté. Tudíž tuto akci jako lidé nesouhlasící s neonacismem nebereme jako antonymum k akci Dělnické mládeže, nýbrž jako akci poukazující na personální propojení členů Dělnické mládeže s neonacistickým hnutím. Příkladem je samotný předseda Erik Lamprecht, jemuž Jihlavské listy poskytly vskutku pozoruhodný prostor, nebo místopředseda Tomáš Skyba a další. Podrobné informace o těchto a dalších členech Dělnické mládeže a Dělnické strany sociální spravedlnosti byly představeny na webových stránkách www.antifa.cz a domovském webu jihlavablokuje.blogspot.com.
Jihlava blokuje se staví jak proti neonacismu, tak proti veškerému útlaku všech lidí, kteří nemají sílu se bránit vůli a rozhodnutí vlád a mocných. Pro nás není důležité, zda těmito lidmi jsou lidé z Kosova, Srbska, či lidé ze států západní Evropy, Ameriky. Podle nás je potřeba vyjádřit podporu všude, kde dochází k bezpráví a vyjít do ulic tam, kde neonacisté byť pod pláštíkem vlasteneckých a líbivých témat chtějí demonstrovat svou sílu.